Forte Advocatuur biedt goede, persoonlijke en betaalbare hulp in strafzaken.

"Als je met het strafrecht te maken krijgt, is het verstandig direct contact op te nemen met een strafrechtadvocaat . Bel gerust met een vraag of voor advies. Het eerste contact is altijd kosteloos en vrijblijvend. Ik breng pas kosten in rekening wanneer wij daar samen afspraken over hebben gemaakt."

Forte Advocatuur combineert juridische expertise met persoonlijke aandacht. Zij geeft informatie en advies op een begrijpelijke manier. Zij heeft aandacht voor jou en hoe je het strafproces beleeft. Natuurlijk zijn de gevolgen van de strafzaak voor jouw leven en voor jouw familie heel belangrijk.  

Van der Steeg is advocaat en staat ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten , is lid van de Vereniging van Nederlandse Strafrechtadvocaten (VNSA) en van de Nederlandse Verenging van Jeugdrechtadvocaten (NVJA). Dit betekent dat zij ieder jaar cursussen volgt op het gebied van (jeugd)strafrecht. Van der Steeg volgt doorlopend cursussen om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Rechtsgebiedenregister 

Magrete van der Steeg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

  • Strafrecht
  • Ambtenarenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 Specialisaties

Dit betekent dat zij ieder jaar cursussen volgt op het gebied van (jeugd)strafrecht. Van der Steeg volgt doorlopend cursussen om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.
De VNSA en NVJA zijn specialisatieverenigingen voor advocaten die zich toeleggen op het strafrecht en het jeugdstrafrecht.

 

 Nevenfuncties 

  • Auteur commentaar Ambtsinstructie voor de politie in: Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid - Wolters Kluwer
  • Docent Politieacademie

 

Contact

Een (eerste) gesprek met u kan plaatsvinden op mijn kantoor in Deventer. 

Het bedrijfsverzamelpand De Leeuwenbrug staat naast het station in Deventer. De P+R voor het station geeft toegang tot een parkeergarage. Vanuit de parkeergarage bereik je via de trap of de lift de ontvangst in de Leeuwenbrug.