Wat de hulp van een advocaat kost, is natuurlijk een belangrijke vraag. Als het mogelijk is, maakt Van der Steeg gebruik van de subsidieregeling voor advocaatkosten. Zij vraagt een toevoeging voor jou aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor informatie hierover:

https://www.rechtsbijstand.nl/

Wanneer het inkomen te hoog is voor de subsidie voor advocaatkosten, spreekt Van der Steeg een uurtarief af of een vast bedrag voor de behandeling van de hele zaak. Zij vindt het belangrijk dat iedereen bijstand krijgt van een deskundige advocaat, ook degenen met een kleinere beurs.

Contact

Een (eerste) gesprek met u kan plaatsvinden op mijn kantoor in Deventer. 

Het bedrijfsverzamelpand De Leeuwenbrug staat naast het station in Deventer. De P+R voor het station geeft toegang tot een parkeergarage. Vanuit de parkeergarage bereik je via de trap of de lift de ontvangst in de Leeuwenbrug.